پس باید حواستان باشد در لحظه مناسب سود خود را از بازی بردارید تا دچار ضرر نشوید. بونوس هدیه ای است که سایت های شرط بندی در اختیار کاربران میگذارند. وقتی در سایتی برای اولین سایت شرط بندی انفجار بار حسابشان را شارژ می کنند مبلغی را به عنوان بونوس به کاربران می دهند و درصد آن در هر سایت متفاوت است. در واقع بونوس موردی است که سایت ها در آن با هم رقابت می کنند. گزینه برداشت خودکار

تماس با ما
محتوای این سایت تنها به عنوان یک منبع اطلاعاتی ارائه شده است و هرگونه استفاده از این محتوا باید با اندیشه و بررسی دیگر منابع همراه باشد و ما از استفاده تکراری و نابجای از آن تشویق نمی‌کنیم.